Silver Partner – JU Solar Team

Ett projekt vi arbetat med under en längre tid som nu gått i mål. Ett urklipp från JU Solar Teams hemsida:

 

”Presenting our Silver partner – PrioPlastic

Under racet genom Australien är det viktigt att ha en bra vindruta vilket vår Silverpartner PrioPlastic har hjälpt oss med!

 

PrioPlastic är ett Jönköpingsbaserat företag som är ett av Sveriges ledande aktörer på marknaden för legotillverkning av vacuumformade termoplast produkter. Utöver att vara bland de bästa i att vacuumforma termoplast har de även ett stort miljötänk vilket gör att vi är extra stolta att ha dem som partners igen!

Den vindruta som vi kommer använda till årets solbil kommer ha en något annorlunda form i jämförelse med vad den har haft tidigare år vilket har varit något av en utmaning för oss. Tack vare experthjälp har vi nu en vindruta i toppklass.

Tack PrioPlastic för att ni är en del av vår resa även denna gång!”

Vi på PrioPlastic tackar ödmjukast för förtroendet och för ett bra samarbete.


img_4397 img_4470