PROCESSER

VAKUUMFORMNING

Tillverkningsprocessen har en begränsad miljöpåverkan, då materialet inte innehåller några lösningsmedel eller medför några skadliga utsläpp.

Överblivet material kan återanvändas.

vakuum-varm
huskvarna

PUR

PUR ger nya möjligheter att förstärka konstruktioner av en mängd skiftande slag. Processen ger lätta, stabila och slagtåliga produktlösningar med glasfiberkänsla.
Tekniken går ut på att spruta lätt, expanderande polyuretan (PUR) i ett antal lager till önskad tjocklek. PUR processen har mindre miljöpåverkan än andra produkter i denna kategori.

kapa-fram-pur

BEARBETNING

För fräsning använder vi oss främst av avancerad robotteknik. Våra 5-axliga fräsar bearbetar produkterna till önskat utförande.

Du kan se hur det funkar i filmen under

efterbearbetning-fras

Hur går det till?

Vid vakuumformning använder man värme och vakuum för att forma en termoplastskiva på ett verktyg som har en skapande halva.

Bilderna presenterar steg för steg vakuumformningsprocessen. Om du har svårt att föreställa dig just denna process, kolla på video ovan med samma procedur som bilderna visar.

1. FORMVERKTYG

vakuumformning1

Verktyg placeras i en vakuumformningsmaskin. (Vi kan hjälpa till med att göra det verktyg ni behöver)

2. VÄRMNING

vakuumformning2

Plattan som skall formas värms med över- och undervärme till +170-210 grader.

3. FÖRBLÅSNING

vakuumformning3

Den varma och mjuka plattan blåses upp och formverktyget förs upp mot plastmaterialet.

4. VAKUUMFORMNING

vakuumformning4

Med hjälp av vakuum formas plastmaterialet över formverktyget.

5. KYLNING

vakuumformning5

Efter kylning åker verktyget ner och produkten är sedan klar för efterbearbetning.