VANLIGA FRÅGOR

FAQ bild, bearbetning på prioplastic

Vakuumformning eller plåt?

Vår produktion riktar sig till alla kunder oavsett bransch, där ni som kund har möjlighet att utveckla er produkt med hjälp av vår expertis.

Visste du att plast är billigare än plåt på många olika plan. Det är lättare och har många fördelar över plåt! Kontakta oss så berättar vi mer.

Hur funkar det?

Vakuumformning, en konkurrenskraftig metod i många olika aspekter, särskilt stora produkter i små och medelstora serier. Tillverkningsprocessen har en begränsad miljöpåverkan, då materialet inte innehåller några lösningsmedel eller medför några skadliga utsläpp.

Vid vakuumformning använder man värme och vakuum för att forma en termoskiva på ett verktyg som har en skapande halva.

Bilden på en vakuumformningsmaskin på prioplastic ab i jönköping
firman-prioplastic

Vilka är PrioPlastic AB?

PrioPlastic AB är en av Sveriges ledande aktörer på marknaden för legotillverkning av vacuumformade termoplast produkter.Vårt mål är att alltid göra vårt bästa så att du som kund ska få en så bra service som möjligt, från första samtal till leverans av detaljer i världsklass.

Från början med Er projekt

Vi bidrar med vår kunskap i alla led - Allt ifrån inköp av material, till slutpaketering av färdig produkt. Låt oss vara med från början, ni tjänar på det.

adobestock_101202733

Miljöpolicy

Vi är redo att sätta igång, är inte du?

Vår verksamhet påverkar miljön. Vi ser det som vår skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Vår miljöpolicy skall utgöra grunden för våra övergripande och detaljerade miljömål.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015 och uppfyller därmed tillverkningsindustrins allra senaste kvalitets- och miljönormer