Certifikat 2023

certifikat

Tillverkning och montering av vakuumformade plastprodukter.
Härmed intygas att
PrioPlastic AB
556474-6450
Meteorologvägen 4, Jönköping
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015