Månad: december 2016

Ny ägare till Prio Plastic AB

Ny ägare till Prio Plastic AB

Dragan Vasic, den nya ägaren som genom Vastec Group AB förvärvat samtliga aktier från K-J Svedberg Holding AB. Vastec Group AB har ytterligare två produktionsenheter. Dessa är Loxitec AB i